Doar pe AMEX-lab, pipetele sunt gratis!

 

In lunile IUNIE si IULIE, la fiecare agitator STUART comandat, primesti o pipeta AHN GRATUIT, la alegere!

 

Regulament

ART. 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL PROMOTIEI 

Organizatorul promotiei "1 agitator + 1 pipeta" este societatea SC AMEX Import Export SRL, avand sediul in Bucuresti, str. Intrarea Titan nr. 10, Sector 3, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/4639/1994, avand cod unic de inregistrare RO 5394950 si cont IBAN: RO29INGB0000999905309781 deschis la ING Bank N.V.Amsterdam - sucursala Bucuresti. 

ART. 2. DURATA EVENIMENTULUI SI ARIA DE DESFASURARE 

Promotia se desfasoara pe o perioada determinata, respectiv 1 iunie (orele 00:00) – 31 iulie (orele 23:59) 2017 pe site-ul AMEX-lab www.amex-lab.ro si pe intreg teritoriul Romaniei pentru achizitia online de produse specifice, si anume, agitatoare. 

ART. 3. MECANISMUL CAMPANIEI 

Pentru a beneficia de premiile puse la dispozitie in cadrul campaniei “1 agitator + 1 pipeta’’, trebuie sa achizitionezi un agitator STUART de pe site-ul www.amex-lab.ro si beneficiezi automat de o pipeta CADOU, la alegere. 

ART. 4. ACORDAREA PREMIILOR 

Pipetele vor fi livrate impreuna cu agitatoarele comandate pe site-ul www.amex-lab.ro .

In cazul returnarii agitatorului comandat, sunteti obligat sa returnati si pipeta primita cadou. 

ART. 5. PREMII 

In cadrul promotiei sunt incadrate urmatoarele produse:

Pipeta Pipeta Pipeta Pipeta
 Pipeta  Pipeta  Pipeta  Pipeta
 Pipeta  Pipeta  Pipeta  

 

ART. 6. PROTECTIA DATELOR PERSONALE 

Organizatorul nu are ca scop strangerea si utilizarea datelor cu caracter personal in cadrul acestei campanii. 

ART.7. LIMITAREA RASPUNDERII 

Campania este destinata numai utilizatorilor finali (end-user). 

Campania nu se adreseaza revanzatorilor (reseller) de produse sau partenerilor cu care SC AMEX Import Export SRL are contracte si/sau alte intelegeri comerciale. 

Utilizator final = Companie sau persoana care achizitioneaza bunuri/produse, avand ca unic scop de a le folosi. 

Reseller = Companie sau individ care achizitioneaza bunuri/produse cu scopul de a le revinde si nu de a le folosi. 

In consecinta, Organizatorul nu va fi tinut in nici un fel responsabil pentru nici una dintre situatiile urmatoare (lista NU este exhaustiva, ci doar exemplificativa): 

- oricare disfunctionalitate a retelelor de electricitate, de telefonie fixa sau mobila etc. care impiedica buna derulare/functionare a concursului (operatorul de telefonie mobila, ELECTRICA etc.) 

- defectiunea oricarui material de receptie sau a liniilor de comunicatie. 

            Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament, modificarea producandu-si efectele din momentul publicarii respectivei informatii in acest document sau pe pagina de internet www.amex-lab.ro . 

ART.8. DREPTUL DE PARTICIPARE 

Nu au drept de participare la aceasta campanie angajatii Organizatorului, precum si cei ai partenerilor acestuia, care sunt implicati in organizarea si desfasurarea concursului, si nici pana la rudele de gradul IV ale persoanelor fizice generic individualizate anterior. 

In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si participantii la campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. In caz contrar, litigiul va fi inaintat spre solutionare instantelor judecatoresti competente romane de la sediul Organizatorului. 

ART.9. ALTE PREVEDERI 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, aducand la cunostinta publicului acest fapt. 

 Prin participarea la aceasta promotie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial. 

Organizatorii campaniei isi rezerva dreptul de a interveni in orice fel, in orice moment, in derularea acesteia, urmand ca aceste modificari sa faca obiectul unui act aditional la regulament si sa fie publicat pe site-ul www.amex-lab.ro

Regulamentul de desfasurare al campaniei va fi disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe www.amex-lab.ro/promotie.

 

 

Ai gasit ce cautai? Da Nu Iti multumim pentru raspuns!

Ofera-ne mai multe detalii

Informatii de contact

* Campuri obligatorii

Top