Alimenteaza-te cu AMEX

Regulament campanie “Alimenteaza-te cu AMEX”

 

 Art. 1. Organizatorul si regulamentul oficial al concursului

            Organizatorul concursului "Alimenteaza-te cu AMEX" este societatea SC AMEX Import Export SRL, avand sediul in Bucuresti, str. Intrarea Titan nr. 10, Sector 3, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/4639/1994, avand cod unic de inregistrare RO 5394950 si cont IBAN: RO29INGB0000999905309781 deschis la ING Bank N.V.Amsterdam - sucursala Bucuresti.

 Art. 2. Durata evenimentului si aria de desfasurare

Campania se desfasoara pe o perioada determinata, respectiv 9 martie (orele 00:00) – 31 decembrie (orele 23:59) 2017 pe site-ul AMEX-lab www.amex-lab.ro si pe intreg teritoriul Romaniei pentru achizitia online de bunuri.

 Art. 3. Mecanismul campaniei

Pentru a beneficia de premiile puse la dispozitie in cadrul campaniei “Alimenteaza-te cu AMEX’’, trebuie sa cumulezi comenzi online in valoare de 14000 RON pe www.amex-lab.ro si beneficiezi automat de un card de combustibil "MOL" in valoare de 250 RON, pe care il poti folosi in benzinariile “MOL”.

Se pot acorda mai multe carduri per client, adica la fiecare 14000 RON comandati exclusiv pe www.amex-lab.ro primesti cate un card de combustibil "MOL".

 Art. 4. Acordarea premiilor

Cardurile de combustibil "MOL" vor fi livrate odata cu produsele comandate pe site-ul www.amex-lab.ro .

 Art. 5. Premii

Cardurile pot fi folosite exclusiv pentru achitionarea produselor din benzinariile “MOL”.

Valabilitatea cardurilor este pana la data de 31.12.2017.

Nu este posibila inlocuirea cardurilor cu contravaloarea acestora in bani sau alte beneficii.

Valoarea totala a premiilor este de 25000 RON (100 carduri x 250 RON).

 Art. 6. Protectia datelor personale

Organizatorul nu are ca scop strangerea si utilizarea datelor cu caracter personal in cadrul acestei campanii.

Art.7. Limitarea raspunderii

Campania este destinata numai utilizatorilor finali (end-user).

Campania nu se adreseaza revanzatorilor (reseller) de produse sau partenerilor cu care SC AMEX Import Export SRL are contracte si/sau alte intelegeri comerciale.

Utilizator final = Companie sau persoana care achizitioneaza bunuri/produse, avand ca unic scop de a le folosi.

Reseller = Companie sau individ care achizitioneaza bunuri/produse cu scopul de a le revinde si nu de a le folosi.

In consecinta, Organizatorul nu va fi tinut in nici un fel responsabil pentru nici una dintre situatiile urmatoare (lista NU este exhaustiva, ci doar exemplificativa):

- oricare disfunctionalitate a retelelor de electricitate, de telefonie fixa sau mobila etc. care impiedica buna derulare/functionare a concursului (operatorul de telefonie mobila, ELECTRICA etc.)

- defectiunea oricarui material de receptie sau a liniilor de comunicatie.

            Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament, modificarea producandu-si efectele din momentul publicarii respectivei informatii in acest document sau pe pagina de internet www.amex-lab.ro .

Art.8. Dreptul de participare

Nu au drept de participare la aceasta campanie angajatii Organizatorului, precum si cei ai partenerilor acestuia, care sunt implicati in organizarea si desfasurarea concursului, si nici pana la rudele de gradul IV ale persoanelor fizice generic individualizate anterior.

In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si participantii la campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. In caz contrar, litigiul va fi inaintat spre solutionare instantelor judecatoresti competente romane de la sediul Organizatorului.

Art.9. Alte prevederi   

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, aducand la cunostinta publicului acest fapt.

            Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

            Organizatorii campaniei isi rezerva dreptul de a interveni in orice fel, in orice moment, in derularea acesteia, urmand ca aceste modificari sa faca obiectul unui act aditional la regulament si sa fie publicat pe site-ul www.amex-lab.ro.

Regulamentul de desfasurare al campaniei va fi disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe www.amex-lab.ro/alimenteaza-te-cu-amex.

Top